Proje Adı

GLAB: Bireye Özgü Ailesel Kanser Sendromlarını Taramaya Yönelik İleri Düzey
Genetik Analiz Laboratuvarı Projesi

Proje Sahibi
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği

Proje Ortakları
İstanbul Teknik Üniversitesi (MOBGAM)

Proje Süresi
12 Ay

Projenin Temel Amacı
Bu proje ile İstanbul genelinde ileri teknoloji ile donatılmış bilgi odaklı tıbbi hizmetlerin
gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ve medikal ar-ge altyapısını güçlendirerek, hem
İstanbul’un hem de Türkiye’nin küresel sağlık alanında katma değer üretmesine katkı sağlayacak üst düzey genetik laboratuvarının kurulması amaçlanmaktadır.

Projenin Özel Amaçları
– Meme ve kolan kanserinde ailesel kanser mutasyonlarını yeni nesil
teknolojilerle tarayarak, genetik geçişli kanser geçişlerini tespit etmek ve
kanser insidans hızının yayılmasını azaltmak,
– Kamu hastaneleri ve üniversiteler arasında işbirliğini güçlendirerek İstanbul’da
medikal ar-ge altyapısının gelişmesine katkı sağlamak,
– Kanser konusunda alternatif teşhis ve tedavi olanaklarının geliştirilmesine
katkı sağlamak,

Hedef Gruplar
A. Hasta Odaklı Hedef Gruplar:
– Kanser Hastaları: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı
istatistiklerine göre her yıl 100.000 nüfusta 200 kişiye yeni kanser tanısı
konmaktadır. Yaklaşık 14 milyon nüfusu olan İstanbul da bir yılda yaklaşık
30.000 kişiye kanser teşhisi konmaktadır.
– Meme ve Kolon Kanseri Hastaları: Meme ve kolon kanseri toplumda en sık
gözlenen ve ailesel genetik geçişin en sık olduğu kanserlerdendir. İstanbul
ilinde bir yıl içerisinde Kanser Dairesi verilerine göre yaklaşık 6.000 kişiye
meme ya da kolon kanseri tanısı konmaktadır.

– Genetik Geçişli Kanserler: Meme ve kolon kanserinde yaklaşık %10 oranında
ailesel genetik geçiş olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul ilinde bir yıl
içerisinde yeni tanı konan meme kanseri ve kolon kanseri vakaları içerisinde
600 kişinin kanser mutasyonu taşıdığı öngörülmektedir.
– Kanser Mutasyonu Taşıyan Hasta Yakınları: Bir yıl içerisinde kansere
yakalanan kanser mutasyonu taşıyan 600 kişi, hastaların yaklaşık olarak 2
kardeşi ve 2 çocuğu olduğu düşünülürse; 2400 sağlıklı birey kanser
mutasyonu taşıma ve kanser geliştirme açısından risk altındadır.

B. Hizmet Odaklı Hedef Grubu:
– Gastroenteroloji Uzmanları, Onkoloji Uzmanları, Radyasyon Onkolojisi
Uzmanları, Genel Cerrahi Uzmanları. Meme ve kolon kanseri hastalarının
tanılarını koyan, tedavilerini planlayan ve uygulayan, klinik izlemini yapan ana
uzmanlık alanlarının mensupları projenin hedef grubudur.
Beklenen Sonuçlar
A. Kısa Vadede:
– Kamu, bireye özgü çözümlemeler üretebilen ileri teknoloji ile donatılmış, bilgi
odaklı, Ar-Ge faaliyetlerine açık yenilikçi bir genetik laboratuvara kavuşacaktır.
– Genetik geçişli meme kanseri ve kolon kanseri hastalarına tanı konabilecektir.
– Genetik geçişli kanser tanısı konan hastalara daha doğru cerrahi tedaviler
uygulanabilecektir. Doğru cerrahi müdahale hastaların kanser tanısı sonrası
yaşam sürelerin uzatacaktır.
– Genetik geçişli kanser tanısı konan bir hastada, ikinci bir organda
gelişebilecek kanser önlenebilecek ya da ikinci kansere erken tanı
konabilecektir.
– Genetik geçişli kanser tanısı konan hastanın yakınlarında da, kanser
mutasyonunun varlığı araştırılabilecektir.
– Kanser mutasyonu saptanan bireylere kanser gelişimini önleyici
müdahalelerde bulunulabilecektir.
– Bu bireyler yakın sıklıkta takibe alınabilecek ve kanser geliştiğinde erken
evrede müdahale edilebilecektir.
– Erken evrede kanser tanısı tedavi başarısını ve sağ kalım süresini artıracaktır.
– Erken evrede kanser tanısı tedavi maliyetlerini düşürecektir.

– Kanser hastası yakınlarında kanser gelişmeden kanser gelişme riski
saptanacaktır ve bu bireyler özel takip programlarına alınabilecektir.

B. Uzun Vadede:
– Kamu tanısı konamayan pek çok genetik hastalıkta bireye özgü çözümleme
getirebilen yetkin bir merkez kazanılacaktır.
– Türkiye'nin kanser mutasyon atlası çıkarılacaktır.
– Sık gözlenen mutasyon noktaları tespit edilirse, bu noktalara yönelik kit
geliştirilecektir.
– Kanser hakkındaki farkındalık artırılacaktır.
– Risk altındaki bireylerin önceden belirlenmesi toplumda kanser insidansını
azaltacak, kanser ölümlerinin azaltılabilmesinin yolunu açacaktır.
– Kamu Hastanelerinin, MOBGAM ile işbirliğinin uzun vadeli yansıması olarak
her iki kurumdaki biyoteknoloji odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini
artacaktır.
– Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni tespit edilecek mutasyonların gen ürünü
üzerindeki etkileri araştırılarak daha önce tespit edilmemiş bu kanser
mutasyon noktalarının önemi dünyayla paylaşılacaktır.