HAKKIMIZDA

 

İnsan genomun dizilenmesi, hastalıkların altında yatan genetik sebeplerin aydınlatılması ve hastalıkların
oluşum mekanizmalarının açığa çıkarılması konusunda büyük bir çığır açmıştır. Hastalıkların mekanizmaları
hakkında hızla çoğalan bilgi birikiminin, hastaların ve dolayısıyla toplumun faydasına kullanılabilmesi için
yenilikçi tanısal alt yapıya ve bu yenilikçi tanısal araçları kullanmaya açık, belirli hastalıklara odaklanmış
multi disipliner araştırmacı ve uygulamacıların işbirliği içerisinde çözüm odaklı kümelenmesine ihtiyaç
vardır.
GLAB bu ihtiyaca cevaben, ülkemizin en büyük sağlık yapılanması olan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve temel bilimlerde yenilikçi uygulamaları ile ön plana çıkan İstanbul
Teknik Üniversitesi ortaklığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Yenilikçi İstanbul Mali Destek programından
hak kazanılan proje desteği ile kurulmuştur. Kurulan genomik laboratuvar Sağlık Bakanlığı bünyesinde
verdiği hizmet açısından bir ilktir.
GLAB’ın kuruluşunda hedeflenen, dünyada yapılan Ar-Ge çalışmaları ile oluşan evrensel genomik bilgi
birikiminin toplumunun daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi yolunda kullanılabilmesini sağlamaktır. Hedef
hasta grubu olarak ülkemizde ikinci ölüm sebebi olan kanser hastaları seçilmiştir. Bu laboratuvar ile kansere
sebep olan faktörlerden biri olan genetik etmenlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Böylelikle risk
altındaki bireylerde kansere yatkınlığa sebep olan mutasyonlar saptanarak, kanser gelişmeden bu kişilerin
önleme ve erken tarama programlarına alınması sağlanacaktır. Uzun vadede kanserden ölüm hızının ve
kanser insidans hızının azaltılması hedeflenmektedir.
Hizmet verdiği nüfus ve mali yapı bakımdan Türkiye’nin en büyük Kamu Sağlık Kurumu olan Anadolu Kuzey
Kamu Hastaneler Birliği bünyesinde hizmet verecek olan GLAB, İTÜ MOBGAM da, temel bilimlerde üretilen
bilimsel bilgi birikiminin toplum sağlığı yönünde kullanılmasının yolunu açacaktır. Hızla yaygınlaşarak yüksek
sayıda hastaya hizmet vermeyi hedefleyen GLAB, bir taraftan toplumun aldığı sağlık hizmetinin niteliğini ve
kalitesini yükselten, diğer taraftan elde ettiği büyük sağlık verisini işleyebilen, yenilikçi ve yaratıcı
çözümlemelerle yeni bilgi türetebilen bir araştırma laboratuvarı olacaktır. GLAB araştırmacı klinisyenler ile
temel bilim araştırmacılarını Ar-Ge odaklı buluşturan bir platform olma niteliğini her daim ön planda
tutarak, sunduğu bilgiye dayalı tıbbi hizmetin yanı sıra kullandığı yoğun teknolojik altyapıdan ve büyük sağlık
verisi çözümlemesinden kaynaklanan gerçekleştirdiği yenilikçi Ar-Ge faaliyetleri ile İstanbul'un ve
Türkiye'nin küresel alanda katma değer oluşturan bir bölgesel cazibe merkezi olabilmesine katkı sağlayarak,
ulusal kalkınma hedefleri ile birebir aynı doğrultuda hizmet verecektir.

 

Glab Logo

GLAB’ı temsil edecek logo tasarımında öncelikli olarak en son genetik teknolojiyi temsil edecek bir
algı oluşturmak istenmiştir. Bu amaçla, genomik haritaların oluşturduğu kod sisteminden esinlenerek
oluşturulan rasyonel biçimler, sağlıklı yaşamı ifade eden yeşil ve mavi renk tonları ile birlikte
kullanılmıştır. Bununla beraber, kurulacak bu ileri teknolojik yapılanmanın, bireye özgü hizmet
verecek oluşu ve tüm insan vücudu ile ilgili bir çalışma olması nedeni ile insan vücudunu ve oranlarını
evrensel olarak temsil eden Vitruvius Adamı çizimine gönderme yapan insan silüeti, gelişme-ilerleme
anlatımı oluşturacak şekilde dezaksiyel olarak logoda kullanılmıştır. Genomik Laboratuvar ifadesinin
hızlı ve kolay bir biçimde anlaşılmasını sağlamak amacı ile bu kelimelerdeki harfler oranlı bir biçimde
kullanılarak GLAB kısaltması ortaya çıkarılmış ve logodaki hakim renkler ile ifade edilmiştir.
Sağlık konusunda çalışan araştırmacıları ve laboratuvardan faydalanacak hastaları ilgilendirdiği gibi,
tüm insanlığı da ilgilendiren bu bireye özgü genetik laboratuvar projesini temsil eden logo
çalışmasının; inovasyonu, tıp dünyasında teknolojik gelişim ve transformasyonu, bilginin hareketliliği
ve kontrol edilebilirliğini, kişiye özgü sağlık/tedavi anlayışını temsil etmesi arzu edilmiştir.