İnsan genomu projesi:

ABD önderliğindeki uluslararası konsorsiyumun ve bir özel teşebbüsün
insan germ hücre DNA dizisini ortaya koymak üzere yürüttükleri çalışmadır. Proje 2000 yılında ABD başkanı Clinton’un sunuşu ile kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Buradan ve buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

HAPMAP projesi

İnsan genomu projesini takiben insan genomu üzerindeki bireysel
farklılıkları tespit etmeye yönelik farklı ırklardan toplam 260 insanın örneklenerek genom üzerindeki varyasyonları (SNP- single nukleotide polymorphism) tespit etmeye yönelik projedir.

Buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

1000 Genom projesi

İnsan genomu üzerindeki farklılıkları kataloglamak üzere 26 farklı
etnisiteden toplam 2504 insanın genomunun dizilendiği projedir.

Genomdaki eklenme-silinme gibi yapısal değişikliklerin önemi vurgulanmıştır.

Buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

İzlanda Genom Projesi

Nispeten izole edilmiş bir nüfus yapısına sahip olan ada devletinde
2636 insanın tüm genomunun dizilenmesi projesidir.

Buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

100 bin genom projesi

Britanya’da nadir genetik hastalıklara ve kansere odaklanmış genom
projesidir.

Hastalıklarla genlerin ilişkisini açığa çıkarmak üzere planlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

Precision Medicine projesi:

ABD’de 1 milyon insandan oluşturulacak prospektif kohortta
genom verisinin diğer tıbbi verilerle ve maruz kalınan çevresel faktörlerle entegre edilerek
kişilerin yıllarca takip edilmesi sonrası hastalık risklerini tanımlamaya bireye özgü
çözümlemeler getirmeye yönelik çalışmadır. 2016 yılı içerisinde hasta toplanmaya
başlanacaktır.

Buradan detaylı bilgiye erişebilirsiniz.